Oszczędzaj energię. Wyłącz komputer, telewizor i radio, a ładowarkę usuń z gniazda, jeżeli tych urządzeń w tej chwili nie używasz. Wyłącz wszystkie urządzenia biurowe na noc, na weekend oraz podczas dłuższych okresów bezczynności. Nie pozostawiaj urządzeń w trybie czuwania - świecąca dioda na urządzeniu wskazuje , że nadal zużywa ono energię. Wymień żarówki na świetlówki energooszczędne i gaś niepotrzebne światło.Porozumienie Wzgórz Dalkowskich
Ekologia to jedna z nielicznych dziedzin życia, która dotyczy nas wszystkich. Mieszkańcy Polkowic nie są tu rzecz jasna wyjątkiem. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy serwis, gdzie znaleźć będzie można informacje o tym w jaki sposób chronić środowisko, zarówno w naszym regionie, jak i w skali globalnej.

2018-08-08

Ogłoszenie o drugim terminie naboru wniosków na wymianę pieców

Burmistrz Polkowic  ogłasza drugi  termin naboru wniosków  o udzielnie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice w 2018 roku w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"  na wymianę starych pieców węglowych.

Termin drugiego naboru wniosków: od  dnia 13.08.2018 do dnia 07.09.2018

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, kancelaria pokój 10

Po złożeniu kompletnego wniosku komisja powołana przez Burmistrza Polkowic dokona w terminie 14 dni wizji, w budynku mieszkalnym i sporządzi protokół kwalifikujący piec do wymiany oraz sporządzi dokumentację zdjęciową.    Po pozytywnej kwalifikacji pieca Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o kwalifikacji pieca oraz możliwości podpisania umowy dotacyjnej. Realizacja zadania powinna nastąpić do 16.11.2018 r.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania dotacji     jest pozostawienie pieca starej generacji do czasu kwalifikacji pieca oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji.

Zasady udzielania dotacji określone są  w Uchwale nr XXVIII/421/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 kwietnia 2018 r. ze zmianami wraz z regulaminem oraz wnioskiem.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, Rynek 6 pok.27  lub pod numerem telefonu 767496001

 

Treść uchwały

Zmiana uchwały

Program WFOSiGW

Wniosek o udzielenie dotacji

"Świąteczna Dekoracja Posesji 2008/2009" - III nagroda - p. Kamila Przewoźnik, Nowa Wieś Lubińska