Zreperuj cieknące krany. Jeden nieszczelny, lekko kapiacy kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody.Porozumienie Wzgórz Dalkowskich
Ekologia to jedna z nielicznych dziedzin życia, która dotyczy nas wszystkich. Mieszkańcy Polkowic nie są tu rzecz jasna wyjątkiem. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy serwis, gdzie znaleźć będzie można informacje o tym w jaki sposób chronić środowisko, zarówno w naszym regionie, jak i w skali globalnej.

2018-06-08

Konkurs Ekologiczny - Wzorowa pasieka Gminy Polkowice w 2018 r.

BURMISTRZ POLKOWIC OGŁASZA
KONKURS NA

„WZOROWĄ PASIEKĘ GMINY POLKOWICE
 W 2018 ROKU”
 

1. Konkurs adresowany jest do właścicieli pasiek mieszkańców Gminy Polkowice.

2.  Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przez pszczelarza swojej pasieki do konkursu (na druku stanowiącym załącznik do regulaminu) w Urzędzie Gminy Polkowice, Rynek (kancelaria) w terminie do 20 czerwca 2018 r.

3. Regulamin konkursu i druki deklaracji znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich – Rynek 6, pokój nr 27 oraz na stronie www.bip.ug.polkowice.pl

4. W konkursie przewidziano  atrakcyjne nagrody finansowe.

 

Regulamin konkursu

Druk zgłoszenia

Finał "Akcji Odkręcania" - listopad 2008