Żarówka. Wymieniając żarówkę na energooszczędną można zaoszczędzić do 50 złotych rocznie.Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

2013-09-06

Konkurs wiedzy o środowisku

VI EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ŚRODOWISKU DLA MIESZKANCÓW GMINY POLKOWICE REPREZENTOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW WSI Z TERENU GMINY POLKOWICE

Regulamin konkursu - POBIERZ PLIK PDF(0,13MB)

Formularz zgłoszeniowy - POBIERZ PLIK PDF(0,11MB)

Formularz zgłoszeniowy - inicjatywa - POBIERZ PLIK PDF(0,10MB)

2013-07-04

Konkurs „Sposób na energię odnawialną”

BURMISTRZ POLKOWIC OGŁASZA
V Edycję Konkursu Plastyczno - Fotograficznego
„Sposób na energię odnawialną”

Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Polkowice od  dzieci szkolnych do osób dorosłych i jest kontynuacją konkursu fotograficznego „Energia odnawialna w obiektywie”.

Celem konkursu jest promocja wykorzystywania  odnawialnych źródeł energii.  Przedmiotem  konkursu  są prace fotograficzne w formie zdjęć lub prace plastyczne przedstawiające  praktyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. biomasy, wody, wiatru, słońca lub energii wnętrza Ziemi) oraz pokazujące technologie przyjazne środowisku - ich sposób działania oraz wpływ na   przyrodę.

Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się
z regulaminem i wypełnienie oświadczenia – formularza rejestracyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu,  znajdującego się pod  adresem: 

www.ekologia.polkowice.eu

www.bip.ug.polkowice.pl

Zgłoszenia do konkursu, czyli przesłanie, złożenie zdjęć formie elektronicznej lub  złożenie prac plastycznych oraz wypełnionego oświadczenia –  formularza rejestracyjnego w wersji papierowej będą przyjmowane  w Sekretariacie Konkursu Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Urzędu  Gminy w  Polkowicach,  Rynek  6, pokój  24 
do  dnia 05 września 2013 r. do godziny  15.30.

W konkursie przewidziano cenne nagrody rzeczowe.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
tel. 76/ 749-60-01

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Regulamin konkursu - plik PDF

Formularz zgłoszeniowy - plik PDF

2013-06-03

KONKURS NA WZOROWĄ PASIEKĘ GMINY POLKOWICE

2013-06-03

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ TRADYCYJNĄ Z ELEMENTAMI EKOLOGICZNYMI

2013-06-03

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ Z ELEMENTAMI EKOLOGICZNYMI