A A A

Gminne dotacje na wymianę Kopciucha

poniedziałek, 08 sierpnia 2022


Mieszkańcy gminy Polkowice, w tym też prowadzący działalność gospodarczą, oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła na paliwa stałe – w lokalach oraz budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Są to inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2022.

Wnioski będą przyjmowane do 16 września lub do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy – 180 tysięcy złotych.

– Po złożeniu kompletnego wniosku, w terminie czternastu dni powołana przez burmistrza Polkowic komisja dokona wizji w budynku, lokalu mieszkalnym, usługowym lub handlowym i sporządzi protokół kwalifikujący piec do wymiany, a także sporządzi dokumentację zdjęciową. Po pozytywnej kwalifikacji pieca wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o możliwości podpisania umowy dotacyjnej. Realizacja zadania powinna nastąpić do 14 listopada.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem tego jest pozostawienie pieca starej generacji do czasu kwalifikacji i zawarcie umowy o udzielenie dotacji.

Wnioski należy składać w kancelarii urzędu gminy, pokój nr 10. Więcej informacji można otrzymać w wydziale ochrony środowiska i obszarów wiejskich w kamienicy przy ul. Górnej 2, pokój nr 4, lub pod numerem telefonu 76 749 60 01, a także na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:

1. Uchwała

2. Wniosek

3. Klauzula dane osobowe

4. Uchwała Kolegium