Dom. Nie pozostawiaj zbyt długo otwartego okna. Jeżeli jest Ci za gorąco - zmniejsz ogrzewanie. Wychodzisz z domu - zmniejsz ogrzewanie. Gotuj tylko tyle wody ile wykorzystasz. Gotuj zawsze z pokrywką - będzie szybciej i taniej. Korzystaj z prysznica zamiast kąpieli w wannie. Nie trzymaj lodówki zbyt długo otwartej - będzie potrzebowała więcej energii, żeby znów obniżyć temperaturę.Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

2018-06-08

Konkursy Ekologiczne dla działek indywidualnych zlokalizowanych w ROD oraz dla ROD na terenie Polkowic w 2018 r.

1.      Konkursy adresowane są do każdego z zarządów czterech Rodzinnych Ogródków Działkowych położonych na terenie Polkowic.

2.      Warunkiem udziału w konkursach jest zgłoszenie przez zarząd ROD deklaracji o przystąpieniu do konkursu, w tym wytypowanej działki w Urzędzie Gminy Polkowice, Rynek 1, (kancelaria).

3.      Zgłoszenia do konkursów będą przyjmowane do  15 czerwca 2018 r.

4.      Regulamin konkursów i druki deklaracji znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich - Rynek 6, pokój nr 27 

5.      W konkursie przewidziano nagrody pieniężne.

 

 

Najładniejsza działka rekreacyjna z elementami ekologicznymi

Najładniejsza działka tradycyjna z elementami ekologicznymi

Najlepiej prowadzony i zagospodarowany ogród działkowy

2018-05-18

BURMISTRZ POLKOWIC OGŁASZA KONKURS na „Najładniejszy ogród i balkon 2018 roku” na terenie gminy Polkowice

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(1,06MB)

 Regulamin - POBIERZ PLIK PDF(0,98MB)

 Karta zgłoszenia - POBIERZ PLIK PDF(1,41MB)

Zarządzenie Burmistrza nr 2250/18 z dnia 16.05.18
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Konkursu "Najładniejszy ogród i balkon 2018 roku" na terenie gminy Polkowice 
 Treść zarządzenia - plik PDF (2.42MB) 

2018-05-16

OGŁOSZENIE - OBIEKTY WYKORZYSTYWANE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Burmistrz Polkowic  ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków  budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: od dnia 14.05.2018 r. do dnia 21.09.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, kancelaria pokój 10.

Komisja powołana przez Burmistrza Polkowice, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, dokona wizji w nieruchomości, sporządzi protokół kwalifikujący piec do wymiany oraz wykona dokumentację zdjęciową. Po pozytywnej kwalifikacji pieca, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o kwalifikacji pieca oraz możliwości podpisania umowy dotacyjnej. Realizacja zadania powinna nastąpić do dnia 31.10.2018 r.

Należy pamiętać, ze złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania dotacji jest pozostawienie pieca starej generacji do czasu kwalifikacji pieca oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji.

Zasady udzielania dotacji określone są w Uchwale nr XXVIII/419/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 kwietnia 2018 r. wraz z regulaminem oraz wnioskiem.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, Rynek 6 pok.22 lub pod numerem tel. (76) 724 97 05.

 

UCHWAŁA

WNIOSEK

2018-05-15

OGŁOSZENIE

Burmistrz Polkowic  ogłasza pierwszy  termin nabór wniosków  o udzielnie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice w 2018 roku w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"  na wymianę starych pieców węglowych.

Termin pierwszego naboru wniosków : od  dnia 17.05.2018 do dnia 15.06.2018

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, kancelaria pokój 10

Po złożeniu kompletnego wniosku komisja powołana przez Burmistrza Polkowice dokona w terminie 14 dni wizję w budynku mieszkalnym i sporządzi protokół kwalifikujący piec do wymiany oraz wykona dokumentację zdjęciową. Po pozytywnej kwalifikacji pieca Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o kwalifikacji pieca oraz możliwości podpisania umowy dotacyjnej. Realizacja zadania powinna nastąpić do 17.09.2018 r.

Należy pamiętać, ze złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania dotacji jest pozostawienie pieca starej generacji do czasu kwalifikacji pieca oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji.

Zasady udzielania dotacji określone są  w Uchwale nr XXVIII/421/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 kwietnia 2018 r. wraz z regulaminem oraz wnioskiem.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, Rynek 6 pok.27  lub pod numerem telefonu 767496001

uchwała

wniosek

uchwała wfos

 

2018-05-08

POLKOWICKI FESTIWAL ZIEMI 2018

W dniach 23 – 26 kwietnia odbył się Polkowicki Festiwal Ziemi.  Działania PFZ odbywały się we wszystkich placówkach oświatowych i obejmowały szereg działań o charakterze ekologicznych. W centrum Piknikowym na Polance liczne grupy dzieci dowiadywały się jak sadzić kwiaty, z czego zbudowana jest roślina. Dzieci wraz z instruktorami przygotowały kule ziemne w których znajdowały się nasiona roślin. Kule ziemne każdy z uczestników mógł zabrać do domu lub zostawić na wybranym przez siebie obszarze zielonym miasta przyczyniając się tym do wzrostu bioróżnorodności. Na terenach ogródków działkowych „Relaks” obywały się warsztaty mikroskopowe. Na terenie ogrodów działkowych „Marysieńka” odbyły się warsztaty pn. „ Mój wymarzony ogród” w których uczestnicy uczyli się komponować ogród budując makiety zgodnie z zasadami projektowania ogrodów. Straż Miejska instruowała jak rozpalać w paleniskach od góry. Spalanie od góry jest jednym ze sposobów na efektywniejsze spalanie węgla oraz drewna w najprostszych piecach i kotłach.

Ponadto w jednostkach oświatowych organizowane były gry, konkursy plastyczne. Przeprowadzone zostały różne zabawy badawcze w kącikach tematycznych, np. uzdatnianie wody, piasek kinetyczny, zagadki, gry interaktywne. Dzieci miały okazję rozwiązywać różne zagadki związane z Ziemią.

w Szkole Podstawowej nr 4 odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Śmieciowisko” wykonane przez  "Teatr Na Ostrowie" z Wrocławia. Dzieciom przybliżona została tematyka związana z segregacją odpadów. Aktorzy barwnymi strojami, zabawnymi scenkami zaprezentowali dzieciom proekologiczne postawy.

Organizatorami PFZ były polkowickie placówki oświatowe, Urząd Gminy Polkowice, Ogrody działkowe „RELAKS”,”MIEDZIANKA”,”MARYSIEŃKA” oraz „BARBARKA”

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznym obchodzie Polkowickiego Festiwalu Ziemi.