Oszczędzaj energię. Wyłącz komputer, telewizor i radio, a ładowarkę usuń z gniazda, jeżeli tych urządzeń w tej chwili nie używasz. Wyłącz wszystkie urządzenia biurowe na noc, na weekend oraz podczas dłuższych okresów bezczynności. Nie pozostawiaj urządzeń w trybie czuwania - świecąca dioda na urządzeniu wskazuje , że nadal zużywa ono energię. Wymień żarówki na świetlówki energooszczędne i gaś niepotrzebne światło.Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

2018-03-28

Szkolenie "Stosowanie środków ochrony roślin w obszarach miejskich"

2018-02-09

Ruszyła akcja rozwieszania budek lęgowych dla ptaków

W ostatnich dniach na terenie miasta i gminy Polkowice,  Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich  prowadzi  akcję wieszania budek lęgowych dla ptaków. Choć do wiosny pozostało jeszcze trochę czasu, to już teraz należy zadbać  o stworzenie dogodnych warunków dla  bytowania ptaków.

W ramach akcji rozwieszane są budki, które zbijały dzieci i młodzież  podczas obchodów „Dnia Drzewa” w październiku 2017 r.  Łącznie planuje się powiesić ponad 100 sztuk budek lęgowych zarówno dla małych ptaków jak i większych,  nie zapominając również o nietoperzach.

Zachęcamy również mieszkańców gminy Polkowice do wieszania budek lęgowych przy swoich posesjach, ogrodach.

 

2017-11-15

Konkurs na najlepsza inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego

Informacja o wyniku konkursu

[plik]1391[plik]

2017-10-12

Polkowicki Dzień Drzewa - Zapraszamy!

2017-09-20

Szanowni mieszkańcy gminy Polkowice!

Właściciele gospodarstw domowych posiadających wszelkie źródła niskiej emisji tj. piece C.O. , piece gazowe, piece kaflowe, kominki itp. !!!!!!!

 

Do 31 października 2017 r. trwają Konsultacje Projektu Uchwały Antysmogowej dla Województwa Dolnośląskiego  strefa dolnośląska obejmująca gminę Polkowice.

 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA STREFY DOLNOŚLAKIEJ - PROJEKT - PLIK PDF


Do w/w projektu uchwały można zgłaszać uwagi i wnioski:
w formie pisemnej, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław,
- ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).
Obwieszczenie z projektami uchwał dostępne jest także na stronie http://bip.irt.wroc.pl/ w zakładce „ogłoszenia - aktualności" i na stronie http://bip.umwd.dolnyslask.pl/ w zakładce „Aktualności i ogłoszenia" oraz w BIP UG Polkowice i w z zakładce Konsultacje projektu uchwały antysmogowej znajdującej się na tej stronie tj. https://ekologia.polkowice.eu/

 

Uchwała z dnia 10 lipca 2017 r. - plik PDF