Wymień uszczelkę. Nieszczelna spłuczka w toalecie powoduje wyciek w ciagu dnia ok. 720 litrów wody, a rocznie 260 metrów sześciennych.Porozumienie Wzgórz Dalkowskich