A A A

Inwentaryzacja przyrodnicza

Uzupełnienie do Aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej gminy Polkowice z 2012 r. w zakresie występowania nieleśnych siedlisk przyrodniczych wykonane w 2015 r.

 

Mapa

 

Aktualizacja inwentaryzacji z 2012 r.

 

Formy ochrony przyrody

 

Rośliny

 

Siedliska przyrodnicze

 

Zwierzęta

 

Wskazania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne

 

Dokumentacja fotograficzna

 

Karty ewidencyjne

Istniejące i proponowane pomniki przyrody oraz cenne elementy przyrodniczo-kulturowe

Wykaz kart

Zestawienia – istniejące i proponowane pomniki przyrody

 

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Polkowice – 1996 rok