Zreperuj cieknące krany. Jeden nieszczelny, lekko kapiacy kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody.Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

Kontakt

Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich w Polkowicach
Urząd Gminy Polkowice, ul. Rynek 6
59-100 Polkowice

Małgorzata Kalus-Chiżyńska
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
tel. 84-74-195, e-mail: mkalus@ug.polkowice.pl

Joanna Furmańska
insp. ds. produkcji rolnej i leśnictwa
tel. 76/72-49-714, e-mail: sw@ug.polkowice.pl,

jfurmanska@ug.polkowice.pl

- Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem; leśnictwem

Dorota Bugaj-Opiłka
insp. ds. ochrony środowiska
tel. 76/72-49-705, e-mail: dbugaj@ug.polkowice.pl

- Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji środowiskowych

Magdalena Macioszczyk
insp. ds. ochrony terenów
tel. 76/72-49-704, e-mail: mmacioszczyk@ug.polkowice.pl

- Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem urządzeń do pomiaru wstrząsów pochodzenia górniczego;

- Prowadzenie spraw dotyczących opiniowania Planów Ruchu kopalń

Katarzyna Kostek
insp. ds. ochrony środowiska
tel. 76/72-49-704, e-mail: kkostek@ug.polkowice.pl

- Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i krzewów, wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów

Dorota Pelech
insp. ds. ochrony środowiska
tel.76/72-49-705, e-mail: dpelech@ug.polkowice.pl

- Prowadzenie spraw związnych z odpadami, zbiornikami bezodpływowymi, usuwaniem azbestu

 

Marta Zdobylak
referent ds. ochrony środowiska
tel. 76/749-60-01, e-mail: mzdobylak@ug.polkowice.pl
- Prowadzenie spraw dot. ochrony przyrody - ochrony gatunkowej
- Prowadzenie spraw dot. realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji