A A A

Kontakt

Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich w Polkowicach

Małgorzata Kalus-Chiżyńska
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
76 84 74 195
Urząd Gminy Polkowice, ul. Górna 2 pokój nr 209

Magdalena Macioszczyk
Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
76 72 49 704
Urzad Gminy Polkowice, ul. Górna 2 pokój nr 8

Katarzyna Kostek
inspektor ds. ochrony środowiska
76 72 49 704
Urząd Gminy Polkowice, ul. Górna 2 pokój nr 8

Dorota Bugaj - Opiłka
Starszy inspektor ds. ochrony środowiska
76 72 49 705
Urząd Gminy Polkowice, ul. Górna 2 pokój nr 9

Dorota Pełech
inspektor ds. ochrony środowiska
76 72 49 705
Urząd Gminy Polkowice, ul. Górna 2 pokój nr 6

Anna Pankowska
inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich
76 72 49 714
Urząd Gminy Polkowice, ul. Górna 2 pokój nr 5

Joanna Furmańska
inspektor ds. produkcji rolnej i leśnictwa
76 72 49 714
Urząd Gminy Polkowice, ul. Górna 2 pokój nr 5