A A A

Miejsca zbiórki odpadów niebezpiecznych i sprzętu RTV/AGD

Burmistrz Polkowic informuje, iż na terenie gminy Polkowice znajdują się firmy zbierające i sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zbierający:

 • Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Kopalnianej 7 w Polkowicach, która prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć bezpłatnie do Zakładu przy ul. Kopalnianej 7 w Polkowicach (pierwsza brama za firmą Zanam).
 • BECKER- POLSKA Spółka z o.o. Nr rejestrowy – E0006076Z
  ul. Jana Wyżykowskiego 8, 59-101 Polkowice, tel. 076/748-63-70, od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500. Sprzęt można dowieźć własnym transportem lub po telefonicznym uzgodnieniu z przedsiębiorcą. Niekompletny sprzęt-bezpłatny, kompletny -skup.
 •  PGM Sp. Z o.o., Nr E0009490Z 
  na terenie przedsiębiorstwa przy ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice zbiera odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych będzie odbierany bezpłatnie)

Zbierający i sprzedający sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • Firma Domator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielców 5, 62-510 Konin, zbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny u sprzedającego (nieodpłatnie) w Sklepie RTV/AGD ul. Głogowska 7-11, 59-100 Polkowice (przy zakupie 1 szt. nowego sprzętu sklep przyjmuje 1 szt. zużytego sprzętu).
 • Podmiot gospodarczy pod nazwą BASZTA spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ul. Kolejowej 29B zbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (przy zakupie 1 szt. nowego sprzętu sklep przyjmuje 1 szt. zużytego sprzętu).
 • Sklep Bonus Roxy z siedzibą w Polkowicach przy ul. Rynek 1 zbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (przy zakupie 1 szt. nowego sprzętu sklep przyjmuje 1 szt. zużytego sprzętu).
 • Euro-net Spółka z o.o. ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa zbiera zużyty sprzęt zbiera elektryczny i elektroniczny w Sklepie RTV EURO AGD przy ul. Kolejowej 29 z siedzibą w Polkowicach (przy zakupie 1 szt. nowego sprzętu sklep przyjmuje 1 szt. zużytego sprzętu).

 

Firmy odbierające nieczystości ciekłe:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., 
  ul. Dąbrowskiego 2, 59 -100 Polkowice, tel. 76/76/846-29-11, fax. 76/846-29-60.
 • TRANSMAN-BIS s.j. Barbara i Czesław Jacuś, 
  Przesieczna 21C, 59-160 Radwanice- siedziba firmy, Jaczów, ul. Kręta10, 67-200 Głogów, tel. 76/831-22-44, tel. kom. 603-609-910, 603-962-352.
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o., 
  ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel./fax. 22/614-59-79, 614-59-78.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
  ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin, tel. 76/746-80-00,746-80-01, fax.76/746-80-05.

 

BATERIE – jak je zbieramy?

Najważniejsze – baterii i akumulatorków nie wyrzucać do kosza ze śmieciami! Baterie wyrzucamy do specjalnych pojemników.

Powstają one w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych, w służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w instytucjach kulturalnych.

Wszyscy ponosimy więc cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii. Żadna zużyta przez bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci !

 

Punkty zbiórki zużytych baterii

pobierz w formacie XLS

 

ZBIÓRKA LEKÓW PRZETERMINOWANYCH

Przeterminowane leki nie tylko stanowią zagrożenie dla dzieci czy osób starszych, ale są to odpady niebezpieczne. Nie można ich wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci.

 

W pięciu polkowickich aptekach umieszczone są specjalne pojemniki, do których można wrzucać stare leki.

Adresy aptek:

 1. Apteka „Centrum” ul. K.B. Kominka 7, 59-100 Polkowice
 2. Apteka „Nowa” ul. K.B. Kominka 6, 59-100 Polkowice
 3. Apteka „Rodzinna” ul. Rynek 40, 59-100 Polkowice
 4. Apteka „Centrum Muszkieterów” ul. Kolejowa 29 b, 59-100 Polkowice