Żarówka. Wymieniając żarówkę na energooszczędną można zaoszczędzić do 50 złotych rocznie.Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. wprowadził ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji poprzez przyjęcie tzw. uchwał antysmogowych:

1) w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

2) w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

3) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – która obowiązuje dla gminy Polkowice.

 Od dnia 1 lipca 2018 r. uchwała wprowadza zakaz stosowania paliw najniższej jakości tj.:

     1)   mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

     2)   węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

     3)   węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,

     4)   biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Od dnia 1 lipca 2024 r. dla instalacji oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r., nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu ( dotyczy również kominków) wg normy PN-EN 303-5:2012.

Od dnia 1 lipca 2028 r. dla instalacji oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 r. spełniających wymagania w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012.

Zapraszamy do zapoznania sięz całą treścią uchwały załączonej w pliku poniżej.

Uchwała - plik PDF