A A A

Pomniki przyrody

Aleja Dębowa w Nowym Dworze

Dnia 16 czerwca 2008 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach za pomnik przyrody uznana została „Aleja Dębowa w Nowym Dworze”

Treść uchwały

 

 

Dąb w Żelaznym Moście

Dnia 25 października 1994 r. na mocy Rozporządzenia Wojewody Legnickiego (Dz.Urz.Woj. Leg. Nr 22 poz.148) za pomnik przyrody uznany został dąb szypułkowy w Żelaznym Moście. Dąb rośnie na skraju śródleśnej drogi ok. 1,5 km na południa od miejscowości Żelazny Most. Obwód pnia wynosi 360 cm.

 

Zadrzewienia śródpolne Komorniki – Trzebcz

„Zadrzewienia śródpolne Komorniki – Trzebcz” zostały uznane za pomnik przyrody na mocy Uchwały nr XII/140/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Zadrzewienia są wyspami półnaturalnych środowisk w morzu kulturowego krajobrazu rolniczego. Jako trwały element struktury krajobrazu pełnią w nim rolę regulatora zapewniającego stabilność funkcjonowania ekosystemu, są jednym z najważniejszych elementów ożywiających monotonny krajobraz. Stanowią jedyna ostoję dla wielu zwierząt pozostając w stałym kontakcie z otaczającymi je polami. Zadrzewienia wydatnie urozmaicają krajobraz poprzez bogactwo gatunkowe, pokrój, kolorystykę i faunę oraz zmienność sezonową. Podnoszą walory wypoczynkowe terenu poprzez korzystną jonizację powietrza, zwiększanie wilgotności, wydzielanie wolnego tlenu, a także ochronę przed hałasem i zanieczyszczeniami.

Treść uchwały