A A A

Program edukacji ekologicznej

Wzór Sprawozdania z działań ekologicznych

 

Program Edukacji Ekologicznej dla Gminy Polkowice na lata 2015-2021

pobierz dokument w formacie DOCX

 

Każdy człowiek korzysta ze środowiska naturalnego: podziwiając jego piękno poprawia własne samopoczucie, czerpie inspirację do bycia twórczym, wykorzystując bogactwa naturalne podnosi poziom własnego życia. Korzysta również z dóbr środowiska społecznego i kulturowego – stworzonego przez ludzi dla ludzi. Jednak nie każdy jest przekonany, że jego styl życia, zachowania, przyzwyczajenia, mody, sposoby wypoczynku i odżywiania mają ogromny wpływ na stan środowiska, w którym żyje.

 

Koncepcją kształcenia i wychowania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego jest edukacja ekologiczna. Wspomaga ona zrozumienie zależności między człowiekiem, jego wytworami, a środowiskiem naturalnym i dlatego musi obejmować całe społeczeństwo: od najmłodszych do najstarszych, by utrwalone wzorce proekologicznych zachowań mogły być przekazywane następnym pokoleniom.

„Program Edukacji Ekologicznej dla Gminy Polkowice” jest zatem wynikiem potrzeb, umożliwiającym realizację ekologicznych programów lokalnych, krajowych i europejskich w celu podniesienia świadomości mieszkańców, a także jakości środowiska, w którym żyją.

 

Program Edukacji Ekologicznej skierowany jest do placówek oświatowych, instytucji i urzędów, organizacji społecznych, firm, wszystkich rodzin i mieszkańców gminy Polkowice.

 

Głównym celem programu jest zmiana postaw mieszkańców wobec otaczającego środowiska poprzez wytwarzanie właściwych relacji człowiek – środowisko przez podniesienie poziomu świadomości w tym zakresie.

 

Zaplanowane w programie różne metody i środki oddziaływania pozwolą na lepsze projektowanie i koordynowanie działań, umożliwią optymalne wykorzystanie istniejącej bazy sprzętowej i zasobów finansowych, wesprą rozwój umiejętności osób zaangażowanych w proekologiczne działania.

 

Jednak jednym z najważniejszych zadań programu jest wpłynięcie na codzienne zachowania mieszkańców Polkowic tak by były one bardziej świadome i przyjazne środowisku.

Roczny Plan Edukacji Ekologicznej na 2014 rok

Roczny Plan Edukacji Ekologicznej na 2015 rok

Roczny Plan Edukacji Ekologicznej na 2016 rok

Roczny Plan Edukacji Ekologicznej na 2017 rok

Roczny Plan Edukacji Ekologicznej na 2018 rok

Roczny Plan Edukacji Ekologicznej na 2019 rok