A A A

Program wymiany drzewostanu

Aktualizacja Programu Rozwoju i Pielęgnacji Zieleni Trwałej terenów miejskich i wiejskich gminy Polkowice, w obrębie dróg i ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych, zieleńców oraz terenów użyteczności publicznej.

Strona tytułowa

Program na lata 2015-2020 z perspektywą do 2024 roku

 

 

Gminny Program Rozwoju i Pielęgnacji Zieleni Trwałej terenów miejskich i wiejskich gminy Polkowice, w obrębie dróg i ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych, zieleńców oraz terenów użyteczności publicznej.

Strona tytułowa

Program na lata 2008-2014 (105MB)