A A A

Tereny cenne przyrodniczo

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Guzicki Potok

 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Guzicki Potok został utworzony 28 czerwca 2010r. na mocy Uchwały XXXIII/343/10 Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie ustanowienia „Zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Guzicki Potok”.

 

Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, estetycznych i historycznych odcinka doliny potoku o naturalnym charakterze, z licznymi źródliskami oraz przylegającymi do niego zbiorowiskami żyznych lasów liściastych oraz park zabytkowy w Guzicach. Opis przedmiotu ochrony stanowi załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 czerwca 2010 r.

Treść uchwały

 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Trzebcz

 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Trzebcz został utworzony 28 czerwca 2010 r. na mocy Uchwały XXXIII/344/10 Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie ustanowienia „Zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Trzebcz”.

Przedmiotem ochrony jest dolina potoku z zachowanym w stanie naturalnym ciekiem wodnym i przylegającymi do niego zróżnicowanymi żyznymi lasami liściastymi. Opis przedmiotu ochrony stanowi załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 czerwca 2010 r.

Treść uchwały

 

Ścieżki Przyrodnicze

1. Jędrychowskie Krajobrazy

2. Meandry Guzickiego Potoku

3.  Magia Drzew

4. Ścieżka Bioróżnorodności