A A A

Usuwanie azbestu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Polkowice!

Na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania  instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U z 2011 r., Nr 8, poz.31), wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

Azbest znany jako składnik wyrobów budowlanych o niezniszczalnych właściwościach, uzyskał szerokie zastosowanie w produkcji głównie pokryć dachowych. Korodujące wyroby zawierające azbest uwalniają jednak włókna azbestowe, które wnikając do organizmu wywołują poważne choroby układu oddechowego. Dlatego władze samorządowe mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz wymogi prawne podjęły działania w kierunku likwidacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY POLKOWICE ORAZ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU

Uchwała Nr X/173/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 styczeń 2016
w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice na lata 2015-2032

Pobierz plik PDF


Aktualizacja inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Polkowice
Uchwała Nr LIX/646/23 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 maja 2023 w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Polkowice w roku 2023

Przydatne artykuły dotyczące azbestu

1. Usuwanie azbestu